Våra uppdragsgivare

Smurfit Kappa i Piteå

Ifa har ansvarat för utformning och inredning av ett gemensamt kontrollrum med mötesrum och matsal för två rullmaskiner vid pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå. Kontrollrummet togs i drift 2017.

Stockholms Hamnar

I juni 2018 invigdes den nya BTC – Bevaknings- och trafikcentralen. Härifrån bevakas och styrs verksamheten vid Stockholms hamnar, slussar och öppningsbara broar. Ifa ansvarade för utformning av nya BTC.

Stora Enso Beihai

Ifa har ansvarat för utformning och inredning av samtliga personalutrymmen som kontrollrum, kontor och mötesrum för Stora Ensos nya kartongfabrik i Beihai, Kina. Fabriken invigdes i maj 2016.

Boliden projekt

Boliden har valt Ifa som samarbetspartner för olika utvecklingsprojekt. Hösten 2021 anlitades Ifa för att i ett förprojekt ta fram förslag på utformning av fyra produktionscentraler för Boliden Rönnskär. Produktionscentralerna...

LKAB hamnen Narvik

Ifa har ansvarat för utformningen av LKABs nya driftcentral för lastning, lossning och kvalitetskontroll i hamnen i Narvik. Den nya driftcentralen togs i bruk under 2016.

Preemraff Lysekil

Preem valde Ifa för att utarbeta en utvecklingsplan för organisation, arbete och arbetsplatser. Särskild tonvikt har lagts på säkerhetsaspekten samt att utveckla samverkan mellan drift och underhåll. En viktig del i planen har...

Gruvindustrin i Chile

Codelco, världens största kopparproducent, har i sina gruvor El Teniente, Andina och Chuquicamata engagerat Ifa i utvecklingsarbetet. För smältverket i Chuquicamata har Ifa tagit fram en plan för utveckling av organisation och...

Södra Cell Mönsterås

I den nya driftcentralen för energiblocket som utvecklades av Ifa knyts underhåll och drift samman. Stor vikt har lagts vid att skapa attraktiva lokaler för den samlade organisationen på blocket. Här finns ett större gemensamt...

Forsmarks kraftgrupp

Ifa har sedan flera år arbetat i olika uppdrag för Forsmarks Kraftgrupp AB. Uppdragen har omfattat utveckling av arbetssätt och processer, lokaler och infrastruktur inom kärnkraftverket.

Forskning och utveckling

Ifa är en av projektparterna i projektet Human Centered Remote Control som drivs och leds av forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT AB och med finansiering från Vinnova. Det primära målet för projektet är att utreda hur...