Boliden projekt

Boliden har valt Ifa som samarbetspartner för olika utvecklingsprojekt. Ifa har engagerats i expansionsprojektet i Boliden Aitik för att säkerställa en effektiv infrastruktur, som gett förutsättningar för utveckling av drift och underhåll i World-Class. Ifa har utformat driftcentralen för anrikningsverket vid Bolidens gruva i Aitik. Driftcentralen har bidragit till att anrikningsverket anses vara världens mest effektiva. I Boliden Garpenberg har Ifa anlitats för att utforma arbetsplatser och verkstäder ovan och under jord. De nya arbetsplatserna med kontrollrum, matsal, kontor och mötesrum på nivå 1054 som Ifa ansvarat för att utforma togs i bruk under 2018.   I smältverket i Rönnskär har Ifa utformat en driftcentral. Ifa har också medverkat i idéstudien för en ny dagbrottsgruva. Vid Bolidens gruva Tara på Irland har Ifa tagit fram förslag på utveckling av kontrollrummet i anrikningsverket för att uppnå en bättre arbetsmiljö.