Boliden projekt

Boliden har valt Ifa som samarbetspartner för olika utvecklingsprojekt.

Hösten 2021 anlitades Ifa för att i ett förprojekt ta fram förslag på utformning av fyra produktionscentraler för Boliden Rönnskär. Produktionscentralerna ska var och en ansvara för ett större produktionsavsnitt och bidra till ett attraktivare arbete och en effektivare produktion. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med berörd personal.

Ifa har engagerats i expansionsprojektet i Boliden Aitik för att säkerställa en effektiv infrastruktur, som gett förutsättningar för utveckling av drift och underhåll i World-Class. Ifa har utformat driftcentralen för anrikningsverket vid Bolidens gruva i Aitik. Driftcentralen har bidragit till att anrikningsverket anses vara världens mest effektiva. I Boliden Garpenberg har Ifa anlitats för att utforma arbetsplatser och verkstäder ovan och under jord. De nya arbetsplatserna med kontrollrum, matsal, kontor och mötesrum på nivå 1054 som Ifa ansvarat för att utforma togs i bruk under 2018.   I smältverket i Rönnskär har Ifa utformat en driftcentral. Ifa har också medverkat i idéstudien för en ny dagbrottsgruva. Vid Bolidens gruva Tara på Irland har Ifa tagit fram förslag på utveckling av kontrollrummet i anrikningsverket för att uppnå en bättre arbetsmiljö.