Södra Cell Mönsterås

I den nya driftcentralen för energiblocket som utvecklades av Ifa knyts underhåll och drift samman. Stor vikt har lagts vid att skapa attraktiva lokaler för den samlade organisationen på blocket. Här finns ett större gemensamt kontrollrum med 8 operatörer/skift, mek- och instrumentunderhåll och dagtidsstöd.