LKAB hamnen Narvik

Ifa har ansvarat för utformningen av LKABs nya driftcentral för lastning, lossning och kvalitetskontroll i hamnen i Narvik. Den nya driftcentralen togs i bruk under 2016.