Forskning och utveckling

Ifa är en av projektparterna i projektet Human Centered Remote Control som drivs och leds av forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT AB och med finansiering från Vinnova. Det primära målet för projektet är att utreda hur gränssnitt bör utformas och implementeras för förbättrad effektivitet, operatörsergonomi och minskat maskinslitage vid fjärrstyrning i processindustrin. Projektet bedrivs under 2015-17. Övriga medverkande är Boliden, LKAB, Atlas Copco, ABB, Oryx Simulations, AB, Minetec.

Ifa är en av projektparterna i projektet INCODE Information and Competence on demand som drivs och leds av forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT AB och med finansiering från Vinnova. Projektet syftar till att anpassa och kombinera augmented reality, virtual reality och informativa ljud för ökad effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i processindustrin. Projektet bedrivs under 2015-17. Övriga medverkande är Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå, XMREALITY AB, IFS, ABB, Mälardalens högskola.