Preemraff Lysekil

Preem valde Ifa för att utarbeta en utvecklingsplan för organisation, arbete och arbetsplatser. Särskild tonvikt har lagts på säkerhetsaspekten samt att utveckla samverkan mellan drift och underhåll. En viktig del i planen har utgjorts av ett förslag på gemensam driftcentral för kontrollrumsoperatörer och fältoperatörer. Den nya driftcentralen togs i bruk under 2013. Ifa har sedan dess medverkat i konsekvensanalys och idéstudie inför inför planerad investering (2017)