“Vi har engagerat Ifa i flera projekt där de tillfört sin expertis, kreativitet och breda erfarenhet i utvecklingsarbetet. Syftet har varit att skapa attraktiva arbetsplatser som bidrar till en effektiv och säker produktion.”

Jenny Gotthardsson

Områdeschef Boliden Garpenberg
"Med sitt helhetsperspektiv på produktionen har Ifa visat på konkreta vägar mot ett effektivare samarbete inom organisationen genom teamarbete och arbetsplatsutformning"

Tomas Medin

Gjuterichef Volvo Powertrain
“Vi har anlitat Ifa i både idéstudier och genomförandeprojekt. De har bidragit med sin kreativitet och med förändringsmetoder som engagerat personalen på ett mycket positivt sätt.”

Per Swärd

VD Smurfit Kappa Piteå
Våra tjänster

Ifa med sitt nätverk av expertis erbjuder kompetens inom produktionsutveckling, organisation, logistik, arbetsplatsutformning och arkitektur. Ifa täcker in hela kedjan från problemanalys till strategiska utvecklingsplaner, från idé- och utvecklingsfasen till det praktiska genomförandet.