22 mars, 2019 by petra 0 Comments

Smurfit Kappa i Piteå

Ifa har ansvarat för utformning och inredning av ett gemensamt kontrollrum med mötesrum och matsal för två rullmaskiner vid pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå. Kontrollrummet togs i drift 2017.

21 mars, 2019 by petra 0 Comments

Stockholms Hamnar

I juni 2018 invigdes den nya BTC – Bevaknings- och trafikcentralen. Härifrån bevakas och styrs verksamheten vid Stockholms hamnar, slussar och öppningsbara broar. Ifa ansvarade för utformning av nya BTC.

12 februari, 2019 by petra 0 Comments

Stora Enso Beihai

Ifa har ansvarat för utformning och inredning av samtliga personalutrymmen som kontrollrum, kontor och mötesrum för Stora Ensos nya kartongfabrik i Beihai, Kina. Fabriken invigdes i maj 2016.

12 januari, 2019 by petra 0 Comments

Boliden projekt

Boliden har valt Ifa som samarbetspartner för olika utvecklingsprojekt.

Hösten 2021 anlitades Ifa för att i ett förprojekt ta fram förslag på utformning av fyra produktionscentraler för Boliden Rönnskär. Produktionscentralerna ska var och en ansvara för ett större produktionsavsnitt och bidra till ett attraktivare arbete och en effektivare produktion. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med berörd personal.

Ifa har engagerats i expansionsprojektet i Boliden Aitik för att säkerställa en effektiv infrastruktur, som gett förutsättningar för utveckling av drift och underhåll i World-Class. Ifa har utformat driftcentralen för anrikningsverket vid Bolidens gruva i Aitik. Driftcentralen har bidragit till att anrikningsverket anses vara världens mest effektiva. I Boliden Garpenberg har Ifa anlitats för att utforma arbetsplatser och verkstäder ovan och under jord. De nya arbetsplatserna med kontrollrum, matsal, kontor och mötesrum på nivå 1054 som Ifa ansvarat för att utforma togs i bruk under 2018.   I smältverket i Rönnskär har Ifa utformat en driftcentral. Ifa har också medverkat i idéstudien för en ny dagbrottsgruva. Vid Bolidens gruva Tara på Irland har Ifa tagit fram förslag på utveckling av kontrollrummet i anrikningsverket för att uppnå en bättre arbetsmiljö.

12 december, 2018 by petra 0 Comments

LKAB hamnen Narvik

Ifa har ansvarat för utformningen av LKABs nya driftcentral för lastning, lossning och kvalitetskontroll i hamnen i Narvik. Den nya driftcentralen togs i bruk under 2016.

14 november, 2018 by petra 0 Comments

Preemraff Lysekil

Preem valde Ifa för att utarbeta en utvecklingsplan för organisation, arbete och arbetsplatser. Särskild tonvikt har lagts på säkerhetsaspekten samt att utveckla samverkan mellan drift och underhåll. En viktig del i planen har utgjorts av ett förslag på gemensam driftcentral för kontrollrumsoperatörer och fältoperatörer. Den nya driftcentralen togs i bruk under 2013. Ifa har sedan dess medverkat i konsekvensanalys och idéstudie inför inför planerad investering (2017)

18 oktober, 2018 by petra 0 Comments

Gruvindustrin i Chile

Codelco, världens största kopparproducent, har i sina gruvor El Teniente, Andina och Chuquicamata engagerat Ifa i utvecklingsarbetet. För smältverket i Chuquicamata har Ifa tagit fram en plan för utveckling av organisation och arbetsplatser som ett led i en omfattande effektivisering. I El Teniente har Ifa ansvarat för utformning av en ny driftcentral för fjärrstyrning av delar av gruvan.

I Andina arbetar Ifa med utveckling av organisation, arbetsplatser och infrastruktur i samband med ett omfattande expansionsprojekt. Ifa har också varit engagerade av det privata gruvbolaget CMP i samband med planeringen av en ny gruva.

11 augusti, 2018 by petra 0 Comments

Forsmarks kraftgrupp

Ifa har sedan flera år arbetat i olika uppdrag för Forsmarks Kraftgrupp AB. Uppdragen har omfattat utveckling av arbetssätt och processer, lokaler och infrastruktur inom kärnkraftverket.

18 mars, 2016 by petra 0 Comments

Forskning och utveckling

Ifa är en av projektparterna i projektet Human Centered Remote Control som drivs och leds av forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT AB och med finansiering från Vinnova. Det primära målet för projektet är att utreda hur gränssnitt bör utformas och implementeras för förbättrad effektivitet, operatörsergonomi och minskat maskinslitage vid fjärrstyrning i processindustrin. Projektet bedrivs under 2015-17. Övriga medverkande är Boliden, LKAB, Atlas Copco, ABB, Oryx Simulations, AB, Minetec.

Ifa är en av projektparterna i projektet INCODE Information and Competence on demand som drivs och leds av forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT AB och med finansiering från Vinnova. Projektet syftar till att anpassa och kombinera augmented reality, virtual reality och informativa ljud för ökad effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i processindustrin. Projektet bedrivs under 2015-17. Övriga medverkande är Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå, XMREALITY AB, IFS, ABB, Mälardalens högskola.