Ifa

Konsultföretaget Ifa International AB ägs och drivs sedan 1988 av Gunnar Broms och Pär Lindahl som har lång erfarenhet av att operativt driva förändringsprojekt inom bl a gruvindustri, stål- samt papper och massaindustrin i Sverige och utomlands.

Båda har en bakgrund som forskare vid Tekniska högskolan i Stockholm, med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och produktionsutveckling.

Ifa med sitt nätverk av expertis erbjuder kompetens inom produktionsutveckling, organisation, logistik, arbetsplatsutformning och arkitektur. Ifa täcker in hela kedjan från problemanalys till strategiska utvecklingsplaner, från idé- och utvecklingsfasen till det praktiska genomförandet.

Erfarenheten

Ifa har sedan 1988 genomfört ett stort antal uppdrag som gett konkreta effekter inom processindustrin såväl i Sverige som internationellt.

Några har gällt övergripande utvecklingsplaner där nyskapande tekniska och organisatoriska förändringar säkerställt företagets konkurrensförmåga. Andra har omfattat utveckling av nya arbetssätt, förändrade arbetsplatser eller en helt ny arbetsplatsstruktur. Uppdragen har spänt från strategiarbetet på ledningsnivå till det praktiska genomförandet på arbetsplatsnivå.

Våra uppdragsgivare
Vårt nätverk av medarbetare

Ifa som ägs och drivs av Gunnar Broms, civ. ing, och Pär Lindahl, industridesigner, har ett nätverk av medarbetare med lång erfarenhet av förändringsarbete inom industrin. Med denna samlade kompetens formar vi projektgrupper för varje uppdrag.

Tony Holmgren, ing.

TK Management AB

Lennart Norström ing

Systembyggnad AB

Ola Broms Wessel arkitekt

Spridd AB

Klas Ruin arkitekt

Spridd AB

Gunnar Forsberg miljökonsult

INEVCO AB

Kristin Wester civ ing

WEK

Mario Inostroza gruvingenjör

lokal konsult Chile