Forsmarks kraftgrupp

Ifa har sedan flera år arbetat i olika uppdrag för Forsmarks Kraftgrupp AB. Uppdragen har omfattat utveckling av arbetssätt och processer, lokaler och infrastruktur inom kärnkraftverket.